Fågeltornet vid Jomala Torpfjärden

Kordinater (60.07N/19.54E)

Tornet är beläget vid Torpfjärden i sydvästra Jomala. Fjärden är en invallad (av huvudväg 1) och grund havsvik med vassbevuxna stränder/tidigare betade sydstränder. Mariehamns flygfält angränsar. Strax väster om Torpfjärden finns naturskyddsområdet Ramsholmen, som är botaniskt och ornitologiskt intressant.

Från Mariehamns centrum är det drygt fyra kilometer till fågeltornets parkering. Man tar huvudväg 1 mot Hammarland och Eckerö. En kilometer efter Svibybron finns en skylt på höger sida av vägen.

Här kan man se de för miljön typiska fåglarna, många arter av rovfågel och vadare. Bland häckande fågelarter kan nämnas gravand (Tad tad), snatterand (Ana str), vattenrall (Ral aqu) och skäggmes (Pan bia).

Bästa tid är under flyttningsperidoerna i april-juni och augusti-oktober.

Intressanta fynd de senaste tio åren har varit ägretthäger (Egr alb) 1994, rostand (Tad fer) 1994, brun glada (Mil mig) 1997, ängshök (Cir pyg), skärfläcka (Rec avo), rödspov (Lim lim), småtärna (Ste alb), svarttärna (Chl nig) och trastsångare (Acr aru).

Tornet är 9 m högt med två plattformar, endast den övre användbar för observationer. Trappa i två sektioner leder upp. Plats för 6 – 8 personer samtidigt på övre plattformen – men bara för tre tubkikare med stativ. Observationsriktningar: SW - W - N

Tornet ett talkobygge av Ålands Fågelskyddsförening r.f. Det är i gott skick, byggt i tryckimpregnerat trä för ca 20 år sedan. Vistelse där sker på egen risk. Helt öppet (inget tak), inga bekvämligheter, stigen dit kan tidvis vara mycket våt.